Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 24 lutego 2021 r. 2021/C 65/05