Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2019/2188 2019 m. gruodžio 11 d. dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos saugumo sektoriaus reformai Irake remti (EUAM Iraq) vadovo skyrimo (EUAM Iraq/3/2019)