Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10265 — Hisense Group/Sanden) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2021/C 154/10