Писмен въпрос E-010125/11 Iva Zanicchi (PPE) до Комисията. Значително увеличаване на престъпността в град Брюксел