Mål T-731/20: Talan väckt den 17 december 2020 – ExxonMobil Production Deutschland mot kommissionen