Conclusie van advocaat-generaal Cruz Vilaça van 12 mei 1987.