A Bizottság (EU) 2020/1809 végrehajtási határozata (2020. november 30.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó bizonyos védintézkedésekről (az értesítés a C(2020) 8591. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)