Писмен въпрос P-5360/06 зададен от Nils Lundgren (IND/DEM) на Съвета. Отчетност във връзка с помощите за селското стопанство