Zalecenie DECYZJA RADY dotycząca upoważnienia Komisji do rozpoczęcia rokowań w imieniu Unii Europejskiej w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i Protokołu do tej umowy z Republiką Gambii