Rekomendacija TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo Komisija įgaliojama Europos Sąjungos vardu pradėti derybas su Gambijos Respublika dėl tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo protokolo sudarymo