Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o ovlašćivanju Komisije da u ime Europske unije otvori pregovore o sklapanju sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i protokola s Republikom Gambijom