Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8019 — Advent International/Nuplex Industries) (EØS-relevant tekst)