Комисия/Обединеното кралство Заключение на генералния адвокат Mayras представено на6 март 1979 г. # Комисия на Европейските общности срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. # Дело 231/78. TITJUR