Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7582 – Goldman Sachs Group/Altarea/Pascal Défense) (Text av betydelse för EES)