2012/741/EL: ELi-Korea kaubanduse ja säästva arengu komitee otsuse nr 1/2012 eelnõu, 27. juuni 2012 , ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu artikliga 13.13 ettenähtud kodanikuühiskonna foorumi korralduseeskirjade vastuvõtmise kohta