2012/741/EU: Rozhodnutí Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj EU-Korea č. 1/2012 ze dne 27. června 2012 o přijetí pravidel fungování Fóra občanské společnosti podle článku 13.13 Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé