Oprava jmenné evidence cestujících (PNR) – Seznam členských států, které se rozhodly používat směrnici o jmenné evidenci cestujících na lety uvnitř EU, jak je uvedeno v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (Jestliže se členský stát rozhodne používat tuto směrnici na lety uvnitř EU, oznámí to písemně Komisi. Členský stát může toto oznámení učinit nebo odvolat kdykoliv. Komise toto oznámení a případné odvolání zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie) (Úř. věst. C 196 ze dne 8.6.2018)