Решение на Съвета от 16 юни 1975 година за създаване на Консултативен комитет по медицинско обучение$