Sag T-264/19: Rettens dom af 5. oktober 2020 — nanoPET Pharma mod EUIPO — Miltenyi Biotec (viscover) [EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærket viscover – der foreligger ikke ond tro – artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] – artikel 53, stk. 2, litra c), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 60, stk. 2, litra c), i forordning 2017/1001]]