Sprawa T-49/17: Wyrok Sądu z dnia 7 maja 2019 r. — Hiszpania/Komisja (EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Korekty finansowe — Pojęcie producenta — Inwestycje zrealizowane poza obiektami organizacji producentów — Kontrole poprzedzające zatwierdzenie programu operacyjnego — Kontrola autoryzacji wydatków — Pojedyncza korekta finansowa — Ryczałtowa korekty finansowa — Proporcjonalność — Obowiązek uzasadnienia)