Věc T-49/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. května 2019 — Španělsko v. Komise („EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Finanční opravy — Pojem,výrobce — Investice učiněné mimo provozovnu organizace producentů — Předběžné kontroly před schválením operačního programu — Kontrola schválení výdajů — Jednorázová finanční oprava — Paušální finanční oprava — Proporcionalita — Povinnost uvést odůvodnění“)