/* */

Бъдещето на Европейския социален фонд Резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. относно бъдещето на Европейския социален фонд