Заключение на генералния адвокат Sharpston представено на5 декември 2006 г.