Писмен въпрос E-007503/11 Jan Březina (PPE) до Комисията. Железопътен коридор, предвиден между Берлин и Виена