Zadeva C-279/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 26. junija 2020 – Bundesrepublik Deutschland/XC