Писмен въпрос E-0184/06, зададен от Giusto Catania (GUE/NGL) на Съвета. Jehovah's Witnesses in Uzbekistan