Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sabiedrisko pakalpojumu dienestu principi demokrātiskās kārtības stabilitātei” (izpētes atzinums pēc prezidentvalsts Vācijas pieprasījuma)