Дело C-213/16: Преюдициално запитване от Amtsgericht München (Германия), постъпило на 18 април 2016 г. — Наказателно производство срещу Tanja Reiter