Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/357 al Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/395 în ceea ce privește licențele de pilot de baloane (Text cu relevanță pentru SEE)