Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/357, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, asetuksen (EU) 2018/395 muuttamisesta ilmapallolentäjän lupakirjojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)