kohtuasi C-145/18: Euroopa Kohtu (teine koda) 5. septembri 2019. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus - Prantsusmaa) – Regards Photographiques SARL versus Ministre de l’Action et des Comptes publics (Eelotsusetaotlus – Ühine käibemaksusüsteem – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikli 103 lõike 2 punkt a – Artikli 311 lõike 1 punkt 2 – IX lisa A osa punkt 7 – Vähendatud käibemaksumäär – Kunstiteosed – Mõiste – Kunstniku tehtud fotod, millest ta on ise teinud või on tema juhendamisel tehtud mitte rohkem kui 30 signeeritud ja nummerdatud eksemplari – Liikmesriigi õigusnormid, mis lubavad vähendatud käibemaksumäära kohaldamist üksnes fotode puhul, mis on kunstilised)