Věc C-145/18: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 5. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État - Francie) – Regards Photographiques SARL v. Ministre de l'Action et des Comptes publics („Řízení o předběžné otázce – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 103 odst. 2 písm. a) – Článek 311 odst. 1 bod 2 – Bod 7 části A přílohy IX – Snížená sazba DPH – Umělecká díla – Pojem – Fotografie pořízené umělcem, jím nebo pod jeho dohledem vyvolané, signované a číslované, jejichž počet exemplářů dohromady nepřekročí 30 – Vnitrostátní právní úprava, která uplatnění snížené sazby DPH omezuje pouze na fotografie, jež mají umělecký charakter“)