Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1514 (2017. gada 31. augusts), ar ko sāk pārskatīt Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1371/2013 (ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, attiecina arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, kurus nosūta no Indijas un Indonēzijas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Indijas un Indonēzijas izcelsme), lai izvērtētu iespēju atbrīvot vienu Indijas ražotāju eksportētāju no šo pasākumu piemērošanas, atceļot antidempinga maksājumu attiecībā uz importu, ko veic minētais ražotājs eksportētājs, un paredzot minētā ražotāja eksportētāja importa reģistrāciju$