Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 329/2013 av den 10 april 2013 om undantag från förordning (EG) nr 967/2006 vad gäller tidsfristerna för meddelande av vilka kvantiteter socker som ska överföras från regleringsåret 2012/13