Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 329/2013 z  10. apríla 2013 , ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 967/2006, pokiaľ ide o lehoty na oznamovanie množstiev cukru prenášaných z hospodárskeho roku 2012/2013