Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 329/2013 ( 2013. gada 10. aprīlis ), ar kuru atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 967/2006 attiecībā uz termiņiem, kuros paziņo par cukura daudzumiem, ko pārnes no 2012./2013. tirdzniecības gada