2013 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 329/2013, kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 967/2006 nuostatų dėl perkeliamų iš 2012–2013 prekybos metų cukraus kiekių pranešimo terminų