Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, które to podmioty zostały objęte środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013, dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie 2021/C 154/04