Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2013/184/FUSP og Rådets forordning (EU) nr. 401/2013 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Myanmar/Burma 2021/C 154/04