Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στο πλαίσιο της διαδικασίας μερικής επανεξέτασης σχετικά με τις εισαγωγές ουρίας καταγωγής Βενεζουέλας και για την περάτωση της διαδικασίας επανεξέτασης σχετικά με τις εισαγωγές ουρίας καταγωγής Τρινιδάδ και Τομπάγκο