Zadeva C-578/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 30. julija 2019 – X/Kuoni Travel Ltd