Zaak C-446/15: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 10 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Belastingen — Belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Recht op aftrek — Weigering — Niet als de daadwerkelijke leverancier van de gefactureerde diensten aangemerkte opsteller van de factuur — Op de belastingplichtige rustende controleplichten)