C-446/15. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. november 10-i végzése (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Signum Alfa Sped Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Adózás — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — Levonási jog — Megtagadás — A számlázott szolgáltatások tényleges nyújtójának nem minősülő számlakibocsátó — Az adóalanyra háruló ellenőrzési kötelezettségek)