Sag C-446/15: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 10. november 2016 — Signum Alfa Sped Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — skatter og afgifter — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — ret til fradrag — afslag — udstederen af fakturaen betragtes ikke som den faktiske leverandør af de fakturerede tjenesteydelser — forpligtelse til kontroller, der påhviler den afgiftspligtige person)