VERORDENING (EEG) Nr. 609/89 VAN DE COMMISSIE van 6 maart 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2819/79 houdende plaatsing onder communautair toezicht van de invoer van bepaalde textielprodukten uit enkele derde landen