Решение на Съда (втори състав) от 10 юни 1982 г. # Nicholas William, Lord Bethell, срещу Комисия на Европейските общности. # Конкуренция. # Дело 246/81. Bethell/Комисия TITJUR