Белгия/Vloeberghs и Върховен орган Решение на Съда от 12 юли 1962 г. # Кралство Белгия срещу Société commerciale Antoine Vloeberghs и Върховен орган на Европейската общност за въглища и стомана. # Възражение от трето лице срещу влязло в сила съдебно решение. # Съединени дела 9/60 и 12/60. TITJUR