A Bizottság (EU) 2020/1038 végrehajtási határozata (2020. július 15.) a kreozot 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének meghosszabbításáról (EGT-vonatkozású szöveg)