Определение на председателя на Съда на публичната служба от 11 декември 2006 г.