KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu 2012 m. ataskaita